Kweekvlees: voor een duurzamere toekomst met respect voor dieren en effectievere eiwitbronnen

Datum gepubliceerd

Cultivated salmon, created by WildType, in a dish of rice, vegetables and flowers, by Chef Jun Sog.

Kweekvlees is een duurzame technologie die het leven van miljarden wezens met gevoel kan redden en onze ecologische impact kan verminderen. 

Stijn Bruers, moraalfilosoof en auteur van "Goed bedoeld. 30 valkuilen voor de wereldverbeteraar", publiceerde op 29 september 2023 een opiniestuk in De Standaard. Volgens hem moeten we allemaal meer investeren in de innovatieve kracht van kweekvlees.

Naast het voor de hand liggende probleem van dierenleed, brengt het gebruik van dieren als producten voor menselijke consumptie nog een aantal andere problemen met zich mee:

  • Landbouwhuisdieren zijn bijzonder vatbaar voor besmetting met overdraagbare ziekten zoals vogelgriep en varkensgriep.
  • Hun ingewanden zijn broedplaatsen voor schadelijke bacteriën.
  • Intensieve veehouderij is een belangrijke bron van vervuiling, omdat het op grote schaal stikstof en methaan uitstoot en zo bijdraagt aan het klimaatprobleem. Het is ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de ontbossing.

«Kweekvlees geeft ons de kans om het veel beter te doen.»

Kweekvlees bevindt zich nog in een onderzoeksfase en wordt geconfronteerd met technische en financiële uitdagingen die vergelijkbaar zijn met de uitdagingen waarmee veel inmiddels gevestigde technologieën, zoals de eerste zonnepanelen en de eerste elektrische auto's, in het begin mee te maken kregen. Als we ons onderzoek naar de productie van kweekvlees voortzetten, kunnen we verwachten dat deze veel efficiënter, goedkoper en duurzamer wordt dan de veehouderij.

In feite zijn dieren al geleidelijk vervangen door nieuwe technologieën voor transport, communicatie, kleding, enz. Waarom zou hetzelfde niet gelden voor voedsel?

Er moet ook meer gesensibiliseerd worden en juister bericht worden in de media om de vooroordelen over kweekvlees te counteren. Bijvoorbeeld de overtuiging van sommigen dat het consumeren van kweekvlees onnatuurlijk is, dat geldt eveneens voor de consumptie van speciaal geselecteerde dieren, die kunstmatig bevrucht werden, in krappe kooien opgeslote, zijn en gedwongen gevoed worden met voedingssupplementen en antibiotica. Uiteindelijk sterven deze dieren vaak onder bijzonder pijnlijke en stressvolle omstandigheden, dat zijn pas onnatuurlijk situaties.

"Elke seconde worden er wereldwijd meer dan tweeduizend kippen, runderen en varkens gefokt en geslacht", voegt Stijn Bruers toe. "Elke seconde die we besteden aan onderzoek naar kweekvlees kan het lijden van duizenden dieren en de negatieve impact van de veehouderij op het milieu voorkomen."

Stijn Bruers
Moraalfilosoof