Nieuw Europees initiatief FEASTS (Fostering European Cellular Agriculture for Sustainable Transition Solution)

Datum gepubliceerd

FEASTS (Bron afbeelding: https://www.proteinreport.org/newswire/feasts-launched-research-project-cultivated-meat-seafood-explores-future-protein/)

FEASTS is een Europees onderzoeksproject rond gecultiveerde vlees, vis en zeevruchten.

Dit nieuwe baanbrekende programma wordt gefinancierd door de Europese Unie en wil alomvattende en neutrale informatie bieden over gecultiveerde producten en hun plaats in het voedselsysteem.

Men wil de perspectieven van deze nieuwe technologie goed in kaart brengen voor iedereen die betrokken is bij de productie van ons voedsel ‘van boer tot bord en daarbuiten’.

Het FEASTS-programma (Fostering European Cellular Agriculture for Sustainable Transition Solution), dat in januari 2024 van start ging, zal worden uitgevoerd door een consortium van 36 onafhankelijke instellingen uit 17 landen, gedurende een periode van drie jaar. Ze zullen voedings-, gezondheids- en regelgevingsaspecten onderzoeken, evenals kwesties gerelateerd voedselveiligheid.

Men zal een aantal ethische vragen bekijken die verband houden met deze nieuwe technologie en een grondige analyse uitvoeren van de ecologische, economische en sociale levenscyclus.

Dit alles zal bijdragen aan het uitwerken van dynamische systeemmodellen die het inzicht zullen vergroten op de gelaagde impact van cellulaire landbouw.

 

“De groeiende vraag naar eiwitten, samen met de substantiële ecologische voetafdruk van de traditionele veehouderij, betekent dat we moeten op zoek gaan naar duurzame bronnen van eiwitten, en dat is precies wat Feasts doet. We willen de meest duurzame, economisch levensvatbare technologieën identificeren en hun plaats in het voedselsysteem van de Europese Unie bepalen.”

“We willen dat onze bevindingen zullen dienen als een beslissingsondersteunend instrument voor geïnformeerd beleid en besluitvorming in de EU.“

Marja-Liisa Meurice
Directeur van de EIT Food Protein Diversification Think Tank

EIT Food wordt ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie.

Het FEASTS-consortium omvat toonaangevende universiteiten en onderzoeksinstituten, start-ups, business accelerators, onafhankelijke consultants, internationale voedselinnovatie-initiatieven, vertegenwoordigers van boeren en aquaboeren en een consumentenvereniging. FEASTS zal ook input vragen van belanghebbenden uit het voedselsysteem en een forum bieden voor een open en geïnformeerde discussie over de rol van cellulaire landbouw.

Een belangrijk onderdeel van FEASTS is het onderzoeken hoe de technologie kan bijdragen aan de toekomst van de landbouw en wat de impact op consumenten zal zijn.

Ontbrekende kennis op gebied van voeding en voedselveiligheid moet grondig worden onderzocht en transparant beschikbaar zijn voor alle belanghebbenden. 
Een breed onderzoek naar de voorkeuren van consumenten en de diverse voedselculturen van Europa staan centraal om de acceptatie van nieuwe producten te kunnen begeleiden.

De ambitie van FEASTS is om een ​​model te creëren voor duurzame, veilige, voedzame en breed toegankelijke gecultiveerde producten die beschikbaar zijn voor alle consumenten.
Het Feasts-initiatief omvat daarom verschillende activiteiten en evenementen die gericht zijn op het vergroten van de acceptatie en adoptie van gecultiveerde producten in de Europese samenleving.

Dit kan variëren van educatieve workshops en lezingen over de wetenschap achter gecultiveerd vlees, tot culinaire evenementen waarbij topchefs de veelzijdigheid en smaak van gecultiveerd vlees demonstreren in heerlijke gerechten.

“Ons doel met Feasts is om de kennis met betrekking tot gecultiveerd vlees, vis en zeevruchten uit te breiden. 
Verantwoorde innovatie en de principes van open wetenschap om de bevindingen van het project te delen. We verwelkomen de inbreng van instellingen die actief zijn in het voedselsysteem en die nog geen deel uitmaken van het project. Samen zullen we een unieke kans creëren voor een effectieve reorganisatie van het voedselsysteem en het opzetten van veerkrachtige waardeketens in de EU.”

Prof. Frederico Ferreira
FEASTS Project Manager & Coördinator van Instituto Superior Técnico, Lissabon

Leden van het FEASTS-consortium zijn

Leden van het FEASTS-consortium (Bron afbeelding: https://www.eitfood.eu/news/feasts-has-been-launched-a-research-project-on-cultured-meat-and-seafood-explores-the-future-of-protein)